دوشنبه ٢٥ شهريور ١٣٩٨
گروه فیزیک پزشکی و علوم پرتوی

 

 

                          

 

 

 


 

 ____

 

 

 

  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir