جمعه ٢٨ شهريور ١٣٩٩
آقای رضایی سرشت

حسن رضایی سرشت


رشته تحصیلی:کارشناس ارشد فیتوشیمی

رتبه علمي:
سمت:  عضو هیات علمی

آدرس:
تلفن:
فكس:

پست الكترونيك:
صفحه شخصي:

رزومه:
گروه علوم پایه
دسترسی سریع

   
   
   
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir