دسترسی سریع
يکشنبه ٣١ تير ١٤٠٣

 

فرایندهای آموزش کارکنان
ردیف نام فرایند دریافت فایل
1 فرایند صدور مجوز دوره های آموزش کارکنان داخل دانشگاه فایل
2 فرایند ثبت دوره های آموزشی کارکنان داخل دانشگاه در سامانه آموزش فایل
3 فرایند نظارت دوره های آموزش کارکنان داخل دانشگاه فایل
4