بخشنامه ها و دستورالعمل ها

 

فرم های آموزش و توانمند سازی منابع انسانی

ردیف

نام آیین نامه یا بخشنامه یا دستورالعمل

دریافت فایل

1

مجموعه پرسش و پاسخ پیرامون آموزش و توانمندسازی منابع انسانی

لینک 1

2

دستورالعمل اجرای دوره های آموزش کارکنان سال  1396

لینک 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم های آموزش و توانمند سازی منابع انسانی

ردیف

نام آیین نامه یا بخشنامه یا دستورالعمل

دریافت فایل

1

مجموعه پرسش و پاسخ پیرامون آموزش و توانمندسازی منابع انسانی

لینک 1

2

دستورالعمل اجرای دوره های آموزش کارکنان سال  1396

لینک 1

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم های آموزش و توانمند سازی منابع انسانی

ردیف

نام آیین نامه یا بخشنامه یا دستورالعمل

دریافت فایل

1

مجموعه پرسش و پاسخ پیرامون آموزش و توانمندسازی منابع انسانی

لینک 1

2

دستورالعمل اجرای دوره های آموزش کارکنان سال  1396

لینک 1

 

 

 

 

 

سامانه ها       دسترسی سریع       لینک های ویژه       اطلاع رسانی
                   
                   
                    آمار بازدید
                   

بازديدکنندگان اين صفحه :

بازديدکنندگان امروز :

1335

6930

 
                 

کل بازديدکنندگان :

بازديدکنندگان آنلاين :

56802746

20

                               
Copyright © 2015    Sabzevar University of Medical Sciences. All rights reserved