آزمایشگاه


مسئول فنی آزمایشگاه: خانم دکتر سمیه کریمیان

تحصیلات: متخصص پاتولوژی

 

مسئول بخش: آقای سعید صادقی شکیب

تحصیلات: کارشناس آزمایشگاه

 

موقعیت بخش در بیمارستان: طبقه منفی یک

شماره پاسخگویی: 44238100 داخلی (215)

 


واحد آزمایشگاه
در حال حاضر آزمایشگاه در طبقه زیرزمین بیمارستان واقع شده است.

خدمات این واحد به صورت 24 ساعته برای بیماران بستری و آزمایشات اورژانسی بیماران ارجاعی از اورژانس یا درمانگاه زنان ارائه می گردد.

برای بیماران سرپایی نیز همه روزه از ساعت 11-7 آزمایشگاه فعال می باشد.


آزمایشات قابل انجام در این مرکز شامل:

 هماتولوژي

 بیوشیمی و كامل ادرار

 الکترولیتی

 آزمایشات تیروئید

آزمایشات هورمون های زنانه

آزمایشات پرولاکتین  FSH و  LH

 

نمونه گیری کرونا نیز هر روز صبح انجام می گیرد.

بررسی نمونه های پاتولوژی برای بیماران بستری در واحد پاتولوژی نیز انجام می گردد.

مراجعین پس از مراجعه به واحد آزمایشگاه و پرداخت تعرفه دولتی تعیین شده برای آزمایش مورد نظر، پس از دریافت آموزش و آمادگی های لازم برای انجام آزمایش؛ خدمت مورد نظر را دریافت می کنند.

 زمان دریافت نتایج توسط منشی آزمایشگاه به بیمار اطلاع رسانی می گردد.

 

تجهیزات موجود:

1.        سانتریفوژ

2.       میکروتوم

3.       دستگاه ABG

4.       اسپکتروفتومتر

5.       فلوتیشو پاتولوژی

6.       انکوباتور 70  درجه

7.       انکوباتور 37 درجه

8.      انکوباتور پاتولوژی

9.       بن ماری سرولوژی

10.      سانتریفوژ ميكرو هماتوکریت

11.      اتوكلاو

12.     ترازوي ديجيتال

13.    فور

14.    یخچال و فریزر بانک خون

15.    سل کانتر

16.     اتو آنالایزر

17.    الایزا ریدر

18.    فتومتر

19.     ISE آنالایزر (EASYLYTE)

20.      میکروسکوپ مارک OLYMPUS