شنبه ٢٩ خرداد ١٤٠٠
مقطع بالینی

گروه های آموزشی مقطع بالینی

 

 

داخلی

داخلی

 

جراحی عمومی

جراحی

 

بیماری های قلب و عروق

 قلب

 

بیهوشی

بیهوشی

 

رادیولوژی

رادیولوژی

کودکان

 اطفال

زنان و مامایی

زنان و مامایی


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دسترسی سریع

   
   
   
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir