چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
مقطع بالینی

گروه های آموزشی مقطع بالینی

 

 

داخلی

داخلی

 

جراحی عمومی

جراحی

 

بیماری های قلب و عروق

بیماری های قلب و عروق

 

بیهوشی

بیهوشی

 

رادیولوژی

رادیولوژی

 

پزشکی اجتماعی

پزشکی اجتماعی و خانواده

 

 

زنان و مامایی

زنان و مامایی

کودکان

کودکان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقطع بالینی
دسترسی سریع

   
   
   
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir