دسترسی سریع
دوشنبه ٢٩ شهريور ١٤٠٠
En
مطالب علمی
آرشیو مطالب علمی

شرح وظایف کمیته پژوهش در آموزش

 

 • تعیین اعضا ی شورا و ابلاغ اعضا
 • تعیین اولویت های پژوهش درآموزش
 • دریافت پروپوزال های پژوهشی در حوزه مسائل آموزشی
 •  بررسی پروپوزال توسط شورای پژوهشی از طریق برگزاری جلسات منظم و برنامه ریزی شده
 • تصویب طرح واختصاص بودجه
 • پیگیری ثبت ، تایید و گردش کار طرحها در سامانه پژوهان توسط کارشناس کمیته
 • نظارت براجرای طرح
 • دریافت گزارش پایان طرح از مجریان
 • عقد قرارداد با مجریان طرح
 • ارائه گواهی همکاری بر ای اعضای شورا
 • دریافت و مستند سازی مقالات چاپ شده از طرحها با افیلیشن مرکز مطالعات