شنبه ٢٩ خرداد ١٤٠٠
رسالت بيمارستان
حوزه ریاست
بيمارستان برادران شهيد مبينی
چارت سازمانی
بخشهای درمانی واداری
اطلاعات پزشکان
واحد آموزش
اطلاعات مربوط به بيماران وپرسنل
بهبود کیفیت و اعتبار بخشی
فرم ها
نوبت دهی اينترنتی
روابط عمومی
سايتهای مرتبط
فرم انتخاب کارمند نمونه

برای دریافت فرم انتخاب کارمند نمونه برروی فایل زیر کلیک نمایید .

 

   دانلود : فرم_انتخاب_کارمند_نمونه.docx           حجم فایل 18 KB