شنبه ٢٩ خرداد ١٤٠٠
رسالت بيمارستان
حوزه ریاست
بيمارستان برادران شهيد مبينی
چارت سازمانی
بخشهای درمانی واداری
اطلاعات پزشکان
واحد آموزش
اطلاعات مربوط به بيماران وپرسنل
بهبود کیفیت و اعتبار بخشی
فرم ها
نوبت دهی اينترنتی
روابط عمومی
سايتهای مرتبط
فرم نظرات وپیشنهادات

لطفا برای دریافت فرم پیشنهادات روی فایل زیر کلیک نمایید .

 

   دانلود : فرم_پیشنهاد.doc           حجم فایل 150 KB