چهارشنبه ٠٥ آذر ١٣٩٩
رسالت بيمارستان
حوزه ریاست
بيمارستان برادران شهيد مبينی
چارت سازمانی
بخشهای درمانی واداری
اطلاعات پزشکان
واحد آموزش
اطلاعات مربوط به بيماران وپرسنل
بهبود کیفیت و اعتبار بخشی
فرم ها
نوبت دهی اينترنتی
روابط عمومی
اطلاعات پذیرش وترخیص

برای اطلاع از نحوه پذیرش وترخیص  ومدد کاری روی فایل زیر کلیک نمایید .

 

   دانلود : مسئول_واحد_ترخیص.docx           حجم فایل 57 KB
   دانلود : نوبت_دهی.docx           حجم فایل 14 KB
   دانلود : مددکاری_و_تاریخچه.docx           حجم فایل 18 KB
   دانلود : شرح_وظایف_مددکار.docx           حجم فایل 24 KB
   دانلود : تعرفه_ها_و_طرف_قرار_داد.docx           حجم فایل 14 KB
   دانلود : پذیرش.docx           حجم فایل 43 KB