سامانه ثبت و گزارش دهی خطاهاي پزشكي


همکار محترم با سلام و تشکر سامانه ثبت و گزارش دهی خطاهای پزشکی ، ایده ای است که توسط معاونت درمان دانشگاه واحد ایمنی بیماران با هدف افزایش ایمنی بیماران در مراکز درمانی طراحی و اجرا شده است و به جز کارشناسان ارشد این معاونت ، کاربر دیگری حق دسترسی به آن را ندارد. لذا با اطمینان از امانت داری همکاران و عدم امکان بروز هرگونه مشکلی برای شما، خطایی را که خود انجام داده اید و یا از همکاران خود مشاهده نموده اید را در این فرم وارد نمایید. اطلاعات این سامانه بدون ذکر نام و مشخصات شما و حتی بدون ذکر نام محل مشاهده و یا رخداد خطا جهت جلوگیری از تکرار موارد مشابه و به عنوان تجربیات مستند، در اختیار سایر همکاران قرار خواهد گرفت از همکاری و احساس مسئولیت شما، صمیمانه قدردانی می نماییم.

توجه:  پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامیست.

نوع بیمارستان یا درمانگاه *  
 نام بخشی که خطا در آن اتفاق افتاده است *  *
 زمان وقوع خطا *  *

 شرح خطاي صورت گرفته: *  
 *  
 دلایل احتمالی بروز خطا از نظر شما: *  
 *
 آيا خطا منجر به آسيب به بيمار شده است؟ *
 *
 در صورت آسیب رساندن چه راهکارهایی برای رفع آن اتخاذ شده است؟  
   
 آيا خطا منجر به آسيب به پرسنل شده است؟ *  
 در صورت آسیب رساندن چه راهکارهایی برای رفع آن اتخاذ شده است؟  
   
آيا قبلا براي پيشگيري از اين خطا آموزش داده شده بود؟ *  
 هر پیشنهادی که برای جلوگیری از بروز موارد مشابه دارید و یا پیشگیری از وقوع خطاهای بالقوه ای که هنوز زخ نداده اند را ذکر نمایید: