دسترسی سریع
شنبه ٢٩ خرداد ١٤٠٠
En

رسالت دانشکده پزشکی:(mission)

حوزه فعاليت دانشكده پزشكي سبزوار در زمينه آموزش، پژوهش و درمان مبتني بر توسعه ارتقاء سلامت مي­باشد. اين دانشكده وظيفه تعليم، تربيت و تأمين دانش آموختگان برتر، توانمند و متعهد در رشته پزشكي جهت نظام سلامت كشور را بر عهده دارد. آموزش دانشجويان با جديدترين شيوه­ هاي تدريس و منطبق بر استانداردهاي نوين آموزش پزشكي، با تخصيص بهينه امكانات، تجهيزات، منابع، تكنولوژي دانشگاهي، بيمارستاني و مراكز بهداشتي درماني، با حداقل هزينه و نيز ارتباط با مراكز علمي داخل و خارج كشور انجام خواهد شد. اين دانشكده تلاش مي­نمايد كه در محيطي علمي و پويا كه زمينه ساز ايجاد رابطه منطقي و صميمي بين دانشجو، استاد و محيط است، تسهيلات لازم را براي مطالعه و تحقيق در شاخه­هاي مرتبط با رشته پزشكي جهت اساتيد و دانشجويان مستعد و كاركنان فراهم سازد تا آنها ضمن فراگيري مهارت­ها، توانايي فعاليت در عرصه­ هاي آموزشي، پژوهشي و درماني را در جامعه كسب نموده و فردي مسئوليت­ پذير جهت مشاركت در فعاليت هاي اجتماعي و مشاغل ارزنده و پر بازده مرتبط با رشته خود باشند . ايجاد چنين محيطي نشانگر تعهد ، علاقمندي و پايبندي ما به سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق  1404 هجري شمسي و نقش خلاقيت ، پژوهش و نوآوري در عرصه آموزش نوين پزشكي خواهد بود . ما بر اين باوريم كه حفظ كرامت و حقوق انسانها ، برخورداري از وجدان كاري ، توسعه سلامت و رفاه به دور از تبعيض ، ركن اساسي فرهنگ اسلامي – ايراني است و سرلوحه رسالت ما مي باشد .


چشم انداز دانشکده پزشکی:(vision)

اميد داريم كه اين مجموعه با جذب دانشجويان نخبه‚ تكيه براساتید توانمند و روشهاي نوين آموزش پزشكي دانش آموختگاني كوشا در كسب دانش روز و توانا در ارتقای سلامت بشرتربيت نماید.


اهداف كلان دانشكده پزشكي تا پايان برنامه استراتژيك اول

1- بازنگری رسالت و اهداف کلان دانشکده هر دو سال یکبار

2- ارزیابی مستمر سالانه میزان تحقق اهداف کلان

3- هدف و آماده سازی برنامه آموزشی پزشکی مطابق با استاندارد های روز قبل از ورود دانشجویان

4- تامین نیروی انسانی هیات علمی تا پایان برنامه

5- توسعه نیروی انسانی هیات علمی به مناسبتهای الگوهای شایستگی تا پایان، برنامه

6- تجهیز تمامی واحدهای دانشکده به فن آوری اطلاعات تا پایان برنامه

7- رعایت کل استاندارد فضای فیزیکی تا پایان نامه

8- تامین کامل تجهیزات ضروری مورد نیاز به طبق اولویتهای انجام شده تا پایان برنامه

9- همکاری و مبادلات آموزشی در نیرومند منابع آموزشی، پژوهشی استاد با تمام واحدهای همجوار تا پایان برنامه

10- تکمیل کلیه پستهای سازمانی مطابق با ساختار سازمانی تا پایان برنامه

11- توسعه و تامین نیازمند رفاهی، فرهنگی بر مبنای استانداردهای تعریف شده تا پایان برنامه

12- استقرار کامل نظام ارزشیابی بر اساس نظامهای نوین ارزشیابی تا پایان برنامه