پنج شنبه ٠١ مهر ١٤٠٠
معرفی رئیس

 

ریاست دانشکده پرستاری نام و نام خانوادگی :

 دکتر مصطفی راد   

رشته تحصیلی : دکتری پرستاری
رتبه علمی : دانشیار
سمت : رئیس دانشکده
آدرس: پردیس دانشگاه - بلوک B- دانشکده پرستاری مامایی
تلفن : 051-44018308
فکس:
پست االکتونیک : mostafarad633@yahoo.com
صفحه شخصی :
                                                      

   دانلود : dr.Rad.pdf           حجم فایل 184 KB
منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir