چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
کمیته ها و کارگروه ها

کمیته برنامه ریزی دروس دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

شورای پژوهشی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

کمیته پیاده سازی استانداردها دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

شورای آموزشی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

کمیته ارزیابی درونی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

کمیته آماده سازی دانشجویان جهت آزمون جامع علوم پایه پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

کمیته آماده سازی دانشجویان جهت آزمون جامع پیش کارورزی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

کارگروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 شورای اخلاق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دسترسی سریع

   
   
   
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir