جمعه ٢٦ بهمن ١٣٩٧
گالری تصاویر


بیمارستان واسعی سبزوار


[101رای]بیمارستان واسعی سبزوار


[101رای]