يکشنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٩
گالری تصاویر


بیمارستان واسعی سبزوار


[199رای]بیمارستان واسعی سبزوار


[130رای]