جمعه ٠٣ بهمن ١٣٩٩
فهرست اساتید مشاور                                                    

                                     

                                                              برنامه اساتید مشاور در نیمسال اول 1400-1399

 

 

 

 

 

 

 

 

 
منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir