دسترسی سریع
شنبه ٢٩ خرداد ١٤٠٠
En

دکتر سید مرتضی راستی


رشته تحصیلی: متخصص کودکان

رتبه علمي: استادیار
سمت: معاون آموزشی بیمارستان حشمتیه


آدرس:
تلفن: 44011963
فكس:

پست الكترونيك: RastisaniMorteza@gmail.com
صفحه شخصي:

رزومه: