شنبه ٢٦ مرداد ١٣٩٨
دروس ارائه شده در ترم

 

 

 

 

 

 

 

 

 دروس ارائه شده  در نیمسال اول 99-98

 

 

 

 

 

 

 

 

نحوه انتخاب واحد اینترنتی

 

 

 

 

 

 

 

 

  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir