يکشنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٩
معرفی کتاب

نام کتاب

نویسندگان

اولین نوبت چاپ

1-اصول پرستاری و استریلیزاسیون(تالیف)

رویا اکبرزاده، رقیه زردشت

1386

2-اصول پرستاری و کار در اتاق عمل(تالیف)

رویا اکبرزاده، زهرا استاجی لادن نجار

1387

3- بیهوشی در ارتوپدی و تروما(ترجمه)

رویا اکبرزاده، فاطمه قارداشی

اول1386

4- راهنمای جامع وسایل وست های جراحی راهنمای تصویری

( تالیف و ترجمه)

فاطمه قارداشی، رویا اکبرزاده

1390

5- آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل(تالیف)

فاطمه قارداشی، رقیه زردشت، رویا اکبرزاده

1388

6-اصول مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی(تالیف)

فاطمه قارداشی، رویا اکبرزاده

1389

7-پرستار بیهوشی(داروها)(ترجمه)

اکبرزاده، قارداشی، یوسفی مقدم

1391

8- پرستار بیهوشی( بیماری های شایع)ترجمه

رویا اکبرزاده، فاطمه قارداشی، منیژه یوسفی مقدم

اول1392

9-اصول زنان و ماماییترجمه

رویا اکبرزاده، فاطمه قارداشی، رقیه زردشت......

اول1387

10-روش کار در اتاق عمل تالیف

قارداشی، زردشت

1387

11- اصول کلی تکنولوزی جراحی (تالیف)

فاطمه قارداشی، رقیه زردشت

1388

12-مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی(تالیف)

فاطمه قارداشی

1388

13- راهنمای ترالی اورژانس براساس دفتر ارزشیابی ضوابط و استانداردهای درمانی(تالیف)

حمیده یزدی مقدم

1386

14- درسنامه داخلی جراحی ويژه كارداني به كارشناسي(تالیف)

مصطفی راد، یزدی مقدم

1387

15- آشنایی با بیماریهای داخلی جراحی(تالیف)

مصطفی راد، یزدی مقدم

1390

16-روش تحقیق در اتاق عمل و علوم بهداشتی(تالیف)

عبدالقادرعصارودی، حمیده یزدی مقدم

1388

17- آشنایی با بیماری های داخلی(تالیف)

مصطفی راد، یزدی مقدم

1389

18-اورژانس های پیش بیمارستانی در فوریت های پزشکی در بلایا (تالیف)

عزت صمدی پور

1391

19- تزریقات آسان (ترجمه)

عزت صمدی پور

1390

20-انتخاب جنسیت فرزند (تالیف)

جواد گنجلو

 

21- ایمنولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس (تالیف)

حسن روانسالار

1387

22- درسنامه جامع واکسیناسیون (ترجمه)

حسن روانسالار

1389

23- تفسیر ABG (تالیف)

علی تاج آبادی

1393

24- عفونت های بیمارستانی(تالیف)

علی تاج آبادی

1393

25- سلامت دارویی(تالیف)

علی تاج آبادی

1394

26- دارویاری گیاهی(تالیف)

علی تاج آبادی

1394

27- اپیدمی ها و بیماری های مسری(تالیف)

علی تاج آبادی

1394

28- آنژیوگرافی در پرستاری(تالیف)

نرجس حشمتی فر، عزت صمدی پور

1394

29- اورولوژی در اتاق عمل(تالیف)

نرجس حشمتی فر

1394

30- روش های تشخیصی بیماری های قلبی (تالیف)

نرجس حشمتی فر

 

1394

31- دانش و نیایش1387(تالیف)

رویا اکبرزاده، فاطمه قارداشی، حمیده یزدی مقدم

1394


31- بیماری های قلبی و اختلالات خواب
سمیه نیری 1394

 

 

دسترسی سریع
   

   
   
   
   
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144018300-6        

فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319