يکشنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٩
کمیته مشورتی دانشجویان

 

اسامی  دانشجویان کمیته مشورتی دانشجویی  مهر 94

 دانشکده پیراپزشکی

ردیف

نام  نام خانوادگی

رشته

 

1

علی قناتی

کارشناسی علوم آزمایشگاهی/5

 

2

امیر حسن صالح آبادی

کارشناسی اتاق عمل/5

 

3

مصطفی گنجعلی

کارشناسی پرتوشناسی/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دسترسی سریع
   

   
   
   
   
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144018300-6        

فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319