يکشنبه ٠٣ مرداد ١٤٠٠
کارگاه ها و دوره های آموزشی


کارگاه­­ های آتی

کارگاه­­ های برگزار شده


 

کارگاه های برگزار شده توسط EDO دانشکده پیراپزشکی

ردیف

عناوین کارگاه

مدرسین

تاریخ کارگاه

1

کارگاه تهیه محتوی مجازی "نرم افزار کامتازیا"

خانم الهام ناوی پور

16/10/1397

2

کارگاه "پرپ و درپ در اعمال جراحی" ویژه دانشجویان اتاق عمل

آقای محمد حسین زاده حصاری

خانم فاطمه برزویی

1/8/1398

3

کارگاه writing مقدماتی

آقای دکتر کاظم گودرزی

1/8/1398

 

                                    کارگاه های آتی توسط EDO دانشکده پیراپزشکی

ردیف

عناوین کارگاه

مدرسین

تاریخ کارگاه

1

کارگاه احیای قلبی ریوی (CPR) ویژه دانشجویان هوشبری

خانم زهره محمد زاده تبریزی

7/10/1398

2

ادامه کارگاه writing مقدماتی

آقای دکتر کاظم گودرزی

20/9/1398

 

کارگاه "گزارش نویسی" ویژه دانشجویان اتاق عمل

سرکار خانم دکتر صمدی پور

آذر ماه 1398

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دسترسی سریع
   

   
   
   
   
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144018300-6        

فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319