جمعه ٠٢ آبان ١٣٩٩
اعضای کمیته ها

 

 

 

چارت سازمانی دفتر مطالعات توسعه آموزش پزشکی

 

 

مسئول توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی (EDO) : دکتر حمیده یزدی مقدم

کمیته ها

اسامی

مدرک تحصیلی

Email

کمیته استعدادهای درخشان

عزت صمدی پور

  دکتری  تخصصی  سلامت و بلایا

Samadipourez@gmail.com

فاطمه برزویی

کارشناس ارشد پرستاری

borzoee75026@yahoo.com

محمد حسین زاده حصاری

کارشناس ارشد پرستاری

hosseinzadehm@medsab.ac.ir

کمیته ارزشیابی اساتید

رویا اکبرزاده

کارشناس ارشد آموزش پرستاری

roakbarzadeh53@gmail.com

دکتر حمیده یزدی مقدم

دکتری پرستاری

Ha_yazdimoghaddam@yahoo.com

کمیته

 برنامه ریزی آموزشی

دکتر رقیه زردشت

دکتری پرستاری

zardoshtr911@mums.ac.ir

دکتر حمیده یزدی مقدم

دکتری پرستاری

Ha_yazdimoghaddam@yahoo.com

زهره محمد زاده تبریزی

کارشناس ارشد پرستاری ویژه

mohamadzadehtz1@gmail.com

 

کمیته پژوهش در آموزش

 

دکتر فاطمه قارداشی

دکتری مدیریت تحقیفات و فناوری

F.ghardashi@yahoo.com

دکتر روح اله قهرمانی اصل

دکترای فیزیک پزشکی

ghahramanr@medsab.ac.ir

دکتر رقیه زردشت

دکتری پرستاری

zardoshtr911@mums.ac.ir

دکتر حمیده یزدی مقدم

دکتری پرستاری

Ha_yazdimoghaddam@yahoo.com

آرزو داوری نیا

کارشناس ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه

a.davarinia@yahoo.com

کمیته آموزش پاسخگو

صدیقه خلیلی شومیا

کارشناس ارشد پرستاری

shomia@ymail.com

علی تاج آبادی

دانشجوی دکتری پرستاری

alitaj58@yahoo.com

دکتر روح اله قهرمانی اصل

دکترای فیزیک پزشکی

ghahramanr@medsab.ac.ir

دکتر رقیه زردشت

دکتری پرستاری

zardoshtr911@mums.ac.ir

 

کمیته رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی

رویا اکبرزاده

کارشناس ارشد پرستاری

roakbarzadeh53@gmail.com

دکتر فاطمه قارداشی

دکتری مدیریت تحقیفات و فناوری

F.ghardashi@yahoo.com

دکتر مصطفی رباط جزی

دکترای فیزیک پزشکی

robatjazim@ medsab.ac.ir

عزت صمدی پور

  دکتری تخصصی سلامت و بلایا

Samadipourez@gmail.com

رابط فناوری اطلاعات

ثریا مهرآبادی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

ssmehrabadi@ymail.com

 

 
 
 
 
 
 
دسترسی سریع
   

   
   
   
   
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144018300-6        

فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319