دسترسی سریع
پنج شنبه ٣١ خرداد ١٤٠٣

مهندس ابوالقاسم صالح آبادی :

کارشناس مسئول آمار و کامپیوتر

پست الکترونیکی:salehabadigh1@medsab.ac.ir

تماس:داخلی 9100


   

مهندس داورزنی :

کارشناس کامپیوتر(نرم افزار)

پست الکترونیکی:davarzanie1@medsab.ac.ir

تماس:داخلی9101

 

 
   

 

 

مهندس سیداحمد حجازیان :

کارشناس کامپیوتر(سخت افزار)

پست الکترونیکی:hejaziyana1@medsab.ac.ir

تماس:داخلی9102