طرح خیرین سلامت

خیرین محترم می توانند با واریز هدایای نقدی خود به شماره حساب زیر در این طرح خیر سهیم باشند:

شماره حساب:

5859837005754797   -  به نام هیئت امنای بیمارستان قمر بنی هاشم (ع) جوین

 اعضا هیات امنا خیرین سلامت :  آقای قدرت الله سردارابادی - آقای سالاری فر- آقای خیر خواه- آقای ملکیان-آقای کرابی-

آقای علی اصغر سیدآبادی(دبیر هیات امنا)

 

**********************************************

 

 

   دانلود : خیرین_سلامت.pdf           حجم فایل 155 KB