دسترسی سریع
شنبه ٢٩ خرداد ١٤٠٠
En

به روز رسانی: 22 فروردین 95

آیین نامه ها:

فرم ارائه عنوان طرح تحقیقاتی پایان نامه دانشجویان پزشکی عمومی
نحوه نگارش پایان نامه دانشجویان دوره دکترای حرفه‌ای رشته پزشکی عمومی
طرح روی جلد پایان نامه پزشکی عمومی


فرم های پژوهشی:

نام فرم word pdf
فرم شماره 1: ارائه و تاييد عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد فیزیولوژی
فرم شماره 2: تصویب موضوع پایان نامه تحصیلی
فرم شماره3: انتخاب استاد راهنما
فرم شماره 4 : فرم انتخاب استاد مشاور
فرم شماره 5 : انتخاب استاد راهنمای دوم
فرم شماره 6: تعهد تکراری نبودن عنوان
فرم شماره 7: ارائه و تاييد پروپوزال كارشناسی ارشد
فرم شماره 8: اخذ کد اخلاق
فرم شماره 9:گزارش 3 ماهه
فرم شماره 10: رسید گزارشهای سه ماهه
فرم شماره 11: تایید مقاله توسط استاد راهنما
فرم شماره 12:درخواست برگزاری جلسه پیش دفاع از پایان نامه
فرم شماره 13: صورت جلسه پیش دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد
فرم شماره 14:در خواست دفاع از پایان نامه
فرم شماره 15: صورت جلسه انتخاب داور
فرم شماره 16: درخواست برگزاری جلسه دفاعیه
فرم شماره 17: دعوت از اساتید داور جهت حضور در جلسه دفاع
فرم شماره18 : وقت برگزاری جلسه دفاع نهایی از پایان نامه
فرم شماره 19: اعلان برگزاري جلسه دفاع از پايان‌نامه
فرم شماره21: اخذ کد ثبت پایان نامه
فرم شماره 22: فرم شرکت در جلسات دفاعیه پایان نامه ها
فرم شماره 23: تأیید اصلاحات پایان نامه
فرم شماره 24: تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه
فرم شماره 25: گواهی تایپ پایان نامه
فرم شماره 26: تایید انجام صحافی پایان نامه
فرم شماره 27: صفحه شناسه
فرم شماره 28: بانک اطلاعات،پایان نامه های کارشناسی ارشد ورساله دکتری
فرم شماره29: بانک اطلاعات چکیده پایان نامه ها
فرم شماره30 : فرم تحویل نسخه های پایان نامه