وظایف
برخی از وظایف مهم واحد مهندسی پزشکی به شرح ذیل می باشد:
1- آموزش:
توانایی استفاده صحیح و بجا ، بهره گیری مؤثر از تمامی قابلیت های تجهیزات و وسایل پزشکی ، اجتناب از سوء استفاده و خطرات آنها ، رعایت اصول نگهداری روزمره جهت افزایش عمر مفید تجهیزات و تهیه گزارش های مربوطه ، منوط به آموزش کامل و صحیح کاربران
2- مدیریت چرخه نصب و تعمیر
3- مدیریت نگهداری و عملکرد دستگاه
4- کارشناسی مشاور خرید تجهیزات پزشکی: نیاز به دقت نظر در خصوص پارامترها جهت خرید تجهیزات و وسایل پزشکی برای مرکز درمانی ، واحد مهندسی پزشکی را به عنوان یک عضو مؤثر در کمیته خرید مطرح می نماید:
·        شناسایی پارامترها و عملکردهای مورد نیاز مرکز درمانی بر اساس میزان و نوع مراجعین و انتظارات کادر پزشکی و بر این اساس شناسایی دستگاه هایی که واجد این پارامترها و عملکردها می باشند.
·        مسائل لازم برای سرویس و نگهداری، وضعیت سرویس داخل کشور و تأمین قطعات یدکی
·        کسب اطلاعات فنی لازم در خصوص عملکرد دستگاه در سایر مراکز درمانی داخلی و خارجی

نگهداشت تجهیزات پزشکی
 اهمیت تجهیزات پزشکی و پیشرفت روزافزون فن آوری های مرتبط و تأثیر اساسی آن در نظام سلامت کاملا مشخص و مشهود است، بطوریکه امروزه دستاورد متخصصین علوم پزشکی مرهون بکارگیری این فن آوری در پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری ها می باشد. همچنین از نظر اقتصاد درمان نیز، تجهیزات پزشکی جایگاه ویژه ای داشته و بخش عمده ای از سرمایه مراکز درمانی صرف تجهیز ، نگهداشت و نوسازی تجهیزات پزشکی می گردد. انتخاب و تخصیص تجهیزات پزشکی باید متناسب و منطبق با نیازهای واقعی مراکز درمانی، اهداف کلینیکی، نیروی انسانی لازم و شرایط مورد نیاز جهت تامین ایمنی باشد. این مهم در صورتی تحقق خواهد یافت که یک برنامه مدون جهت مدیریت تجهیزات پزشکی در سطح دانشگاه ها و مراکز درمانی کشور طراحی و بعنوان ضابطه و سیاست اصلی سرلوحه برنامه های مسئولین ذیربط قرار گیرد. از سوی دیگر با توجه به محدودیت های موجود در منابع مالی و انسانی مراکز درمانی بویژه در بخش دولتی، صیانت از این سرمایه ملی بهمراه تامین نقش حیاتی عملکرد صحیح تجهیزات پزشکی از دیگر وظایف وزارت متبوع و به تبع آن دانشگاه ها و مراکز درمانی می باشد.
تعریف نگهداشت تجهیزات
نگهداشت به کلیه برنامه ها، فرآیندها و روش های اجرایی به منظور اطمینان از ایمنی و عملکرد موثر و صحیح تجهیزات پزشکی اطلاق می گردد. این تعریف شامل فرآیند های نصب و راه اندازی، آموزش های اولیه، آزمون¬های پذیرش، کنترل کیفی، نگهداری، تعمیرات جزیی، کلی و اساسی، کلیه آزمون ها برای حصول اطمینان از ایمنی و عملکرد مورد نظر، مستندسازی از قبیل تهیه و به روز رسانی شناسنامه، چک لیست ها، گزارش کار، فرم ها و مکاتبات، ارتقاء نرم افزاری و سخت افزاری و آموزش های ادواری و موردی می باشد که منجر به استفاده بهینه از تجهیزات پزشکی می گردد.
اهداف
 اهداف مدیریت نگهداشت را می توان به صورت ذیل بیان نمود :
1- ارتقاء کیفیت خدمات سلامت
2- افزایش کارایی و اثربخشی تجهیزات پزشکی درمراکز درمانی با در نظر گرفتن ایمنی وهمچنین عملکرد بهینه و تنظیم بودن آنها