چهارشنبه ٠١ اسفند ١٣٩٧
اعضاء هیئت علمی

اعضاء هیئت علمی گروه اخلاق پزشکی
کاظم مسکنی

 مدیر گروه : کاظم مسکنی


کاظم مسکنی

دکتر حافظ حیدری

کاظم مسکنی

دکتر علی دلبری

کاظم مسکنی

دکتر بابک پیرو شعبانی

کاظم مسکنی

دکتر کاظم حسن پور

کاظم مسکنی

دکتر حسن صالحی پور

کاظم مسکنی

دکتر جواد موحدزاده

کاظم مسکنی

دکترمجید فلاحی

کاظم مسکنی

دکتر حسن روانسالار

کاظم مسکنی

آقای محسن کوشان

کاظم مسکنی

دکتر بهناز سویزی

کاظم مسکنی

دکتر منیژه یوسفی مقدم 

کاظم مسکنیگروه علوم پایه
دسترسی سریع

   
   
   
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir