صفحه اصلی > کمیته تحقیقات دانشجویی > معرفی کمیته تحقیقات دانشجویی > شورای مرکزی 

چهارشنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٨

 

  • انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی
    دانشجویان محترم، حداکثر تا 27 خرداد فرصت دارند تا با تحویل مستندات پژوهشی خود در این رویداد مهم شرکت نمایند.

  • کسب رتبه سوم کشوری توسط کمیته تحقیقات دانشجویی
    در ارزشیابی اعلام شده به دانشگاهها از طرف معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در مهرماه امسال، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه توانست رتبه سوم را در بین 23 دانشگاه علوم پزشکی تیپ 3 کشور کسب نماید.

 

اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 96-97

 

 

 

 

 

 

اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 94-96

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مسئولیت اجرایی

مسعود حیطه

پرستاری ترم 4

دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی

بیژن خلیلی

پرتزهای دندانی ترم4

دبیر دانشکده پزشکی 

فاطمه عرب صاحبی

پزشکی ترم 5 مسئول واحد کارگاه ها

گلناز احمدی نژاد و رویا کیایی تبار

مامایی ترم 4

مسئول نشریه بازتاب

علی مهدوی  اتاق عمل مسئول واحد روابط عمومی
پریا محمدی پروتزهای دندانی ترم 4

مسئول واحد پژوهش 

علیرضا محمدی پزشکی مسئول واحد پژوهش های قرآنی