چهارشنبه ٠١ اسفند ١٣٩٧
اعضاء هیئت علمی
اعضاء هیئت علمی گروه معارف اسلامی
ابوالفضل سعادتی

ابوالفضل سعادتی

جواد مهدوی نسب

جواد مهدوی نسب

دکتر حسین بهروان

دکتر حسین بهروان

سید جواد خاتمی

سید جواد خاتمی

هاشم موسوی

هاشم موسوی

بازقندی

آقای بازقندی

گروه علوم پایه
دسترسی سریع

   
   
   
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir