يکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨
شرح وظایف

1.     حضور مستمر و منظم در دانشکده پزشکی

2.     بازدید و نظارت کامل بر مراکز و بیمارستانهای آموزشی ذیربط

3.     ارتباط کارآمد با معاونین آموزشی بیمارستانها

4.     نظارت بر امور رفاهی دانشجویان و پیگیری مشکلات موجود

5.     برگزاری جلسات هم اندیشی با دانشجویان ، اساتید و مدیرگروههای بالینی در جهت ارتقاء آموزشی و پژوهشی دانشکده

6.     انتقال کلیه معضلات موجود در بخش های آموزشی ذیربط به ریاست دانشکده و پیگیری در جهت کمک به حل مسائل مذکور

7.     برقراری ارتباط علمی و کارآمد بین گروههای علوم پایه و گروههای بالینی در جهت دستیابی به اهداف آموزشی طرح ادغام

8.     کمک به ارتباط علمی موثرتر اساتید رشته های مختلف بالینی

9.     برنامه ریزی صحیح درسی در گروههای بالینی با بهره گیری از کوریکولوم های آموزشی معتبر و در نظر گرفتن نظرات اساتید و دانشجویان

10.  نظارت بر حضور فعال اساتید در دوره فیزیوپاتولوژی ، کارآموزی و کارورزی دانشجویان و پیگیری در جهت جذب استاد در موارد لزوم

11.  نظارت بر نحوه ارزشیابی دانشجویان در آخر دوره های کارآموزی و کارورزی

12.  آماده سازی دانشجویان جهت آزمون پره انترنی

13.  گزارش مدون کلیه فعالیتهای معاونت بالینی به ریاست دانشکده پزشکی  

منو اصلی
دسترسی سریع

   
   
   
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir