صفحه اصلی > کمیته تحقیقات دانشجویی > رفرنس نویسی به سبک ونکور 

سه شنبه ١٧ تير ١٣٩٩

  • اطلاعیه تمدید زمان ثبت نام هفتمین فراخوان جذب جهت برنامه دستیار پزشک پژوهشگر سال ۱۳۹۹

  • کمیته تحقیقات دانشجویی عنوان کرد: انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه اول

  • انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه چهارم

  • کارگاه پروپوزال نویسی

  • برگزاری جلسه پزشک پژوهشگر

  • راهنمای رفرنس نویسی به سبک ونکور  PPT  PDF