صفحه اصلی > کمیته تحقیقات دانشجویی > واحدها > واحد تالیف و ترجمه 

دوشنبه ٢٣ فروردين ١٤٠٠

 • انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه چهارم

 • انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه سوم

 • آیین نامه انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 99

 • کمیته تحقیقات دانشجویی عنوان کرد: انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه دوم

 • اطلاعیه تمدید زمان ثبت نام هفتمین فراخوان جذب جهت برنامه دستیار پزشک پژوهشگر سال ۱۳۹۹

 

 شرح وظایف:

 

برنامه ریزی در زمینه ارتقا مهارت ترجمه و تالیف با هماهنگی سایر واحد ها

تشکیل گروه های دانشجویی برای ترجمه مقالات مناسب برای انتشار در مجله بیهق و سایر مجلات

تشکیل گروه های دانشجویی بری تالیف در راستای مطالب علمی پژوهشی

تشکیل گروه ویراستاری برای تصحیح و ویرایش نهایی متون تایپ شده

پیگیری کتب مناسب جهت ترجمه

پیگیری تالیف کتب مناسب با  اهداف و فعالیت های دانشگاه


 

گزارش عملکرد واحد :
 • ترجمه کتاب فیزیولوژی کمپل توسط 5 تن از اعضای این واحد زیر نظر جناب آقای دکتر پژوهان
 • دریافت مجوز برای ادامه ترجمه کتاب easy injection  و پیگیری کارها ی صفح آرایی و تایپ کتاب
 • پی گیری ترجمه کتاب maternity and womans hedth nwrsiy  برگزاری 6 جلسه آموزشی برای رفع مشکلات دانشجویان در تجمه مقالات پژوهشی
 • مشاوره با دانشجویان متقاضی ترجمه کتاب
 • همکاری با دانشجویان جهت ترجمه مقالات پژوهشی
 • پیگیری ترجمه ها و عقد قرارداد با معاونت پژوهشی دانشگاه
 • تشکیل پرونده برای ترجمه کتاب ها