صفحه اصلی > کمیته تحقیقات دانشجویی > واحدها > واحد تالیف و ترجمه 

سه شنبه ٠١ بهمن ١٣٩٨

 • برگزاری جلسه پزشک پژوهشگر

 • جلسه پزشک پژوهشگر ویژه دانشجویان رشته پزشکی

 • بـرگـزاری اسـتـارتـاپ در حـوزه سـلـامـت

 • کـارگـاه نـقـش فـنـاوری در حـوزه سـلـامـت
  کارگاه نقش فناوری در حوزه سلامت با تدریس جناب آقای دکتر وطن پور (رئیس دفتر فناوری سلامت)

 • کـارگـاه اخـلـاق پـژوهـش و سـرقـت عـلـمی

 

 شرح وظایف:

 

برنامه ریزی در زمینه ارتقا مهارت ترجمه و تالیف با هماهنگی سایر واحد ها

تشکیل گروه های دانشجویی برای ترجمه مقالات مناسب برای انتشار در مجله بیهق و سایر مجلات

تشکیل گروه های دانشجویی بری تالیف در راستای مطالب علمی پژوهشی

تشکیل گروه ویراستاری برای تصحیح و ویرایش نهایی متون تایپ شده

پیگیری کتب مناسب جهت ترجمه

پیگیری تالیف کتب مناسب با  اهداف و فعالیت های دانشگاه


 

گزارش عملکرد واحد :
 • ترجمه کتاب فیزیولوژی کمپل توسط 5 تن از اعضای این واحد زیر نظر جناب آقای دکتر پژوهان
 • دریافت مجوز برای ادامه ترجمه کتاب easy injection  و پیگیری کارها ی صفح آرایی و تایپ کتاب
 • پی گیری ترجمه کتاب maternity and womans hedth nwrsiy  برگزاری 6 جلسه آموزشی برای رفع مشکلات دانشجویان در تجمه مقالات پژوهشی
 • مشاوره با دانشجویان متقاضی ترجمه کتاب
 • همکاری با دانشجویان جهت ترجمه مقالات پژوهشی
 • پیگیری ترجمه ها و عقد قرارداد با معاونت پژوهشی دانشگاه
 • تشکیل پرونده برای ترجمه کتاب ها