صفحه اصلی > کمیته تحقیقات دانشجویی > واحدها > واحد پژوهش 

يکشنبه ٢٨ مهر ١٣٩٨

  • انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی
    دانشجویان محترم، حداکثر تا 27 خرداد فرصت دارند تا با تحویل مستندات پژوهشی خود در این رویداد مهم شرکت نمایند.

  • کسب رتبه سوم کشوری توسط کمیته تحقیقات دانشجویی
    در ارزشیابی اعلام شده به دانشگاهها از طرف معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در مهرماه امسال، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه توانست رتبه سوم را در بین 23 دانشگاه علوم پزشکی تیپ 3 کشور کسب نماید.

 

شرح وظایف

بکار گیری تعدادي  دانشجوی علاقمند و آشنا به امور پژوهش جهت انجام امور مربوط به واحد پژوهش

 - برنامه ریزی سیاستهای پژوهشی کمیته و ارائه آن به دبیر و سرپرست کمیته

- تشویق و ترغیب دانشجویان جهت انجام فعالیتهای پژوهشی

- راهنمائی و کمک دانشجویان جهت انجام طرح تحقیقاتی

- تکمیل فرمها و قردادها براساس آئین نامه پژوهشی دانشکده

- نظارت و کنترل بر حسن اجرا طرحهای تحقیقاتی دانشجویان

- انجام مکاتبات لازم در ارتباط با طرحهای پژوهشی

- ارائه گزارش کار واحد تحت فعالیت خود به دبیر و سرپرست بطور ماهیانه

- تشکیل شورای پژوهشی بر حسب ضرورت و انجام مکاتبات لازم

- تنظیم صورت جلسه شوراهای پژوهشی و ارسال آن به واحدهای مربوطه

            - هماهنگی با اساتید محترم جهت شرکت در طرحهای تحقیقاتی دانشجویان

 

 

امتیازدهی