فرم درخواست خرید کتاب (ویژه خرید از سی وسومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران)
 کاربر گرامی

با توجه به این که صحت اطلاعات شما باعث تسریع فرآیند سفارش و خرید کتاب خواهد شد. لذا درخواست می شود در صورتی که اطلاعات کامل کتابشناختی منبع مورد درخواست خود را در اختیار ندارید با کمک آدرسهای ذیل قبل از ارسال فرم سفارش اطلاعات صحیح را پیدا نموده و در فرم درج نمایید.
  • کتابهای فارسی
کتابخانه ملی ایران

  • کتابهای لاتین

locatorplus

 مشخصات فردی:
 نام و نام خانوادگی :  
شغل:  هیات علمی  دانشجو  کارمند
 مقطع:  
 رشته:  
  مشخصات کتاب درخواستی:
 عنوان:  *
 نویسنده:  *
مترجم:  
 ناشر:  
 سال انتشار:
 
 ویرایش:  
 شابک:  
 توضیحات:  
 اطلاعات کتابخانه و تعداد نسخه موردنیاز:
 کتابخانه:  
  تعداد نسخه: