پایگاه های اطلاعاتی
چهارشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٢
En


فرم درخواست خرید کتاب (ویژه خرید سال 1401)
 مشخصات فردی:
 نام و نام خانوادگی :  
شغل:  هیات علمی  دانشجو  کارمند
 مقطع:  
 رشته:  
  مشخصات کتاب درخواستی:
 عنوان:  
 نویسنده:  
مترجم:  
 ناشر:  
 سال انتشار:
 
 ویرایش:  
 شابک:  
 توضیحات:

 
 در صورتي كه ليست كتاب در قالب فايل متني،‌عكس و ...
بود از اين قسمت بارگذاري نماييد:

 اطلاعات کتابخانه و تعداد نسخه موردنیاز:
 کتابخانه:  
  تعداد نسخه مورد نياز كتابخانه مركزي:
   تعداد نسخه مورد نياز كتابخانه واسعي:
   تعداد نسخه مورد نياز كتابخانه امداد:
   تعداد نسخه مورد نياز كتابخانه مبيني:
   تعداد نسخه مورد نياز كتابخانه حشمتيه:
  تعداد نسخه مورد نياز كتابخانه جوين: