سه شنبه ١٢ اسفند ١٣٩٩
شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه و رژیم درمانی

جهت دریافت فایل کلیک کنید

   دانلود : تغذیه_و_رژیم_درمانی_در_افسردگی.pdf           حجم فایل 513 KB
   دانلود : تغذیه_در_جراحی_روده_.pdf           حجم فایل 619 KB
   دانلود : تغذیه_در_پرخوری_عصبی.pdf           حجم فایل 726 KB