دوشنبه ٢٩ شهريور ١٤٠٠
فرم ثبت اطلاعات مامایی
 
فرم ثبت اطلاعات مامایی

قابل توجه همکاران محترم مامایی در معاونت بهداشت، درمان و آموزش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

(اعم از رسمی قطعی،رسمی آزمایشی، پیمانی، طرحی، حق التدریس، قراردادی و بازنشسته) و دانشجویان مامایی (دانشجویان مامایی فعلی و فارغ التحصیلان سالهای قبل)

لطفا فرم اطلاعات مامایی را به شرح ذیل تکمیل کنید

ماماهای شاغل در بیمارستانهای شهرستان سبزوار: تکمیل فیلد های 1 تا 25 و 26-28 و 40-38 

ماماهای شاغل درمراکز بهداشت شهرستان سبزوار: تکمیل فیلد های 1 تا 25 و 31-29 و 40-38

ماماهای شاغل در معاونت آموزشی شهرستان سبزوار: تکمیل فیلد های 1 تا 25 و 38-32 و 40   

دانشجویان و فارغ التحصیلان مامایی: تکمیل فیلد های 1 تا 25 و 41 و 42 

1. نام:
 *
 2. نام خانوادگی:
 *
3.  نام پدر:
 *
4. شماره شناسنامه:
 *
 5. محل صدور شناسنامه:
 *
 6. کد ملی:
 *
7. تاریخ تولد:
 *
 8. دین:  *
9.  مذهب:  
10. وضعیت تاهل:
 متاهل     مجرد 
 11. تعداد فرزندان:
 
12. آخرین مدرک تحصیلی اخذ شده:
 
13. تاریخ آخرین مدرک تحصیلی اخذ شده:
 *
14. محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:
 *
 15. معدل آخرین مدرک تحصیلی:
 *
16. استان محل سکونت:
 *
 17. شهرستان محل سکونت:
 *
18.  بخش:  *
19. روستا:  
20. نشانی پستی:
 *
21.  کدپستی:  
22. پست الکترونیک:
 
 23. شماره تلفن ثابت:
 
24. شماره تلفن همراه:
 *
25. وضعیت شغلی:
 
 لطفا فقط مامای شاغل در واحد درمان به سه مورد زیر پاسخ دهد.
 
26. شاغل در واحد درمان:
 
27. پست سازمانی در واحد درمان:
 
28. در صورت انتخاب سایر، پست سازمانی را بنویسید:
 
 لطفا تنها مامای شاغل در مراکز بهداشت به سه مورد زیر پاسخ دهند.
 
 29. شاغل در واحد بهداشت:  
 30. پست سازمانی در واحد بهداشت:  
31.  در صورت انتخاب سایر، پست سازمانی را بنویسید:  
 لطفا تنها ماماهای شاغل در معاونت آموزشی به موارد 32-37 پاسخ دهند.
 
 32. شاغل در واحد آموزش:  
33.  پست سازمانی در واحد آموزش:  
 34. محل خدمت در گروه آموزشی:
 
 مربی لیبر و زایمان در واحد آموزشی بالینی
 مربی بیماری زنان در واحد آموزشی بالینی
 مربی بهداشت مادر و کودک در واحد آموزشی بالینی
 مربی درمانگاه پره ناتال در واحد آموزشی بالینی
 مربی بخش نوزادان در واحد آموزشی بالینی
 مربی داخلی و جراحی در واحد آموزشی بالینی
 مربی مدیریت در واحد آموزشی بالینی
 مربی پزشک قانونی در واحد آموزشی بالینی
 مربی سایر رشته ها در واحد آموزشی بالینی
 مربی در سایر دانشکده ها در واحد آموزشی بالینی
 سایر موارد در واحد آموزشی بالینی
35. در صورت انتخاب سایر موارد در محل خدمت واحد آموزشی بالینی بنویسید  
 36. هیات علمی  
37.  مرتبه علمی  
38.  رزومه آموزش و پژوهش ماماهای شاغل
حداکثر حجم فایل 500 کیلوبایت :
   
 39. دوره های آموزشی گذرانده شده همراه با ساعت
برای ماماهای واحد درمان و بهداشت
در قالب docx. حداکثر حجم فایل 5 مگابایت:
   
 40. رشته های پیشنهادی شما
برای ایجاد موارد بین رشته ای مامایی:
 
 لطفا تنها دانشجویان پاسخ دهند.
 
41. مقطع تحصیلی در صورت دانشجو بودن یا فارغ التحصیل:  
42. نیمسال ورود (در صورت دانشجو بودن):
 
 43. کد امنیتی:
 لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*
 

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir