دوشنبه ٠٥ فروردين ١٣٩٨
اعضاء هیئت علمی

سمت رزومه ، طرح درس و طرح دوره
مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی
مدیرگروه متخصص اطفال
سرکار خانم میترا الداغی
هیئت علمی رسمی تمام وقت
متخصص اطفال کاظم حسن پور
هیئت علمی پیمانی تمام وقت متخصص اطفال علیرضا اسدی
هیئت علمی پیمانی تمام وقت فوق تخصص اطفال
حسن صالحی پور
هیئت علمی پیمانی تمام وقت متخصص اطفال
هومن طهرانی
هیئت علمی پیمانی تمام وقت متخصص اطفال
محمدرضا قزلقارشی
هیئت علمی پیمانی تمام وقت فوق تخصص اطفال
نسرین هاشمیان نژاد
مشمولین تعهدات قانونی هیئت علمی
متخصص اطفال
مهدی جلیلی اکبریان
مشمولین تعهدات قانونی هیئت علمی فوق تخصص اطفال
عقیل اله کیخروی

منو اصلی
دسترسی سریع

   
   
   
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir