آقای کوشا؛ مسئول کتابخانه: 44018533

خانم کوهستانی؛ مسئول میز امانت: 44018458

 

   
 

 سبزوار، بلوار توحید شهر، بالاتر ازمزار شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، ساختمان اداری، طبقه همکف

  Centlib@medsab.ac.ir
    فرم ارسال درخواست
     
    آخرین تاریخ به روز رسانی : يکشنبه ١ مهر ١٣٩٧