ساعت کار بخش های کتابخانه مرکزی

بخش مخزن، پایان نامه و امانت:

شنبه الی چهارشنبه

07:30 الی 19:30

بخش اداری و فنی:

شنبه الی چهارشنبه

07:30 الی 15:00

سایت کتابخانه (پایگاه عرضه اطلاعات):

شنبه الی چهارشنبه

07:30 الی 15:00

(دانشجویان گرامی در شیفت عصر می توانند از سیستم های موجود در بخش پایان نامه ها استفاده نمایند)

سالن های مطالعه:

شنبه الی چهارشنبه

07:30 الی 19:30

ساعت کار بخش های کتابخانه مرکزی طی تعطیلی تابستان

تمامی بخش ها:

شنبه الی چهارشنبه

07:30 الی 15:00

 

آمار بازديد این صفحه:

3024

تاریخ آخرین بروزرسانی:
يکشنبه ٢٢ تير ١٣٩٩