دسترسی سریع
يکشنبه ٠٧ خرداد ١٤٠٢

طی فرمایشات مقام معظم رهبری ,علم و پیشرفت علمی و فراگیری نیاز اول کشور است و در همه عرصه های مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد و از طرفی علم و تحقیق کلید قطعی پیشرفت کشور است که آزمایشگاه های مراکز بهداشتی یکی از مکانهای بسیار مهم در این امر می باشد که همیشه در خط مقدم بوده است و می باشد و نظریه اهمیت مقوله سلامت بعنوان یک حق اساسی و حفظ و ارتقای سلامت یکی از مهم ترین دغدغه های هر کشوری است که در این میان خدمات آزمایشگاهی نقش اساسی در سیستم های سلامت همه کشورها ایفا می کند .بطوریکه تعریف و استقرار استانداردها ,سیستم مدیریت کیفیت ارزیابی کیفیت خارجی آزمایشگاهها ,اعتبار بخشی و مباحث دیگر و گرفتن ایزو ,در محیط آزمایشکاهها رقم می خورد که ما به دنبال آن می باشیم انشاءا...امید است که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مزین به تولید ملی ,حمایت از کار و سرمایه ایرانی است و در سایه شعار پژوهش تقاضا محور و تولید دانش بنیان که زیر بنای اقتصاد مقاومتی است و با تداوم تلاشهای پر ارج پژوهشگران در آزمایشگاههای عرصه سلامت ,شاهد سرافرازی ایران اسلامی ,پویایی و موقعیت هرچه بیشتر دانشگاه در حوزه علم , تحقیقات و فناوری باشیم .