سه شنبه ٣٠ دی ١٣٩٩
تبریک ارتقا رتبه استادیاری به دانشیاری

جناب آقای دکتر رحمانی

ارتقا رتبه جنابعالی به دانشیاری را تبریک نموده و برایتان آرزوی موفقیت داریم.

کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشکده بهداشت

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir