دوشنبه ٢٩ دی ١٣٩٩
تبریک انتصاب سرکار خانم اکبرزاده به عنوان سرپرست دانشکده پیراپزشکی

بدین وسیله انتصاب شایسته سرکار خانم رویا اکبرزاده را به عنوان سرپرست جدید دانشکده پیراپزشکی تبریگ عرض می کنیم و برایشان آرزوی موفقیت و سربلندی داریم.

کارکنان و اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir