درمانگاه تخصصی بیمارستان در دو شیفت صبح و عصر همه روزه به جز ایام تعطیل فعال می باشد و

ویزیت بیماران توسط تمامی تخصص های موجود بیمارستان همه روزه انجام می شود

نحوه اخذ نوبت:

- نوبت دهی تلفنی: تماس با شماره تلفن 41448 - 051 از ساعت 14 هر روز و نوبت های اخذ شده حداکثر برای یک روز بعد می باشد

( این شماره تلفن برای اخذ نوبت در کلیه بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار می باشد و بعد از شماره گیری فوق بیمارستان قمر بنی هاشم (ع) جوین در ردیف 5 می باشد)

-نرم افزار موبایل: از طریق نرم افزار موبایلی پذیرش 24 (دانلود و نصب نرم افزار پذیرش 24 از کافه بازار)

-اینترنتی: از طریق اینترنتی نشانی :http://nobat.medsab.ac.i

 سامانه نوبت دهی USSD

میتوان با کمک کد دستوری USSDو شماره گیری #5*9898*788* از طریق خطوط همراه اول خود بدون هیچ گونه هزینه ای از سامانه نوبت دهی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار آسان تر از همیشه  برای پزشک مورد نظر خود نوبت بگیرند. 

-حضوری: از طریق مراجعه حضوری به واحد پذیرش بیمارستان از ساعت 8 صبح  

شایان ذکر است، اولویت ویزیت درمانگاه با مراجعینی است که از بصورت غیر حضوری اخذ نوبت نموده اند.