متخصصین حاضر در درمانگاه تخصصی 


ردیف تخصص نام پزشک
1 داخلی دکترزهرا صباغ سجادیه - دکترسید علی زرگر
2 اطفال دکتر رباب خداپرست-دکتر بینش- دکتر نیکخو
3 زنان و زایمان  دکترزینب خادمی-دکتر منظری
4 جراحی عمومی    
دکتر هاشمی - دکتر ابوالفضل حکمت شعار 
5 بیهوشی دکتر علی یزدانی
6 پاتولوژیست دکتر اسما احراری رودی
7 رادیولوژیست دکتر فرهاد یوسفی- دکتر خطیبی
8 داروسازی دکترمریم حمیدی
9 ارولوژی دکتر مجتبی تیموری
10 ارتوپدی دکتر علی اصغر سیدی فر-دکتر رضایی
11 قلب و عروق

دکتر رضا بهشتی نامدار- دکتر صادقی

12 اعصاب و روان دکتر یعقوبی
13 سالمندان دکتر بداغ آبادی
14 پوست خانم دکتر محمدی

برنامه درمانگاه تخصصی :

 همه روزه بجز ایام تعطیل در دو نوبت صبح و عصر (پنج شنبه ها در شیفت عصر درمانگاه تعطیل می باشد)