دسترسی سریع
سه شنبه ٢٦ تير ١٤٠٣

 

بازدید کننده گرامی:

گروه سلامت خانواده، متولی طراحی ، سیاستگزاری و نظارت بر اجرای برنامه ها ي بهداشتی اولویت دار گروههای هدف (نوزادان،کودکان، میانسالان، سالمندان، مادران باردار ) در جامعه تحت پوشش و به خصوص برای گروه های آسیب پذیر جامعه ( مادران – نوزادان– كودكان – نوجوانان ، زنان و سالمندان كشور) و همچنین مجری برنامه های باروري سالم و جمعيت می باشد.

ایجاد ارتباط با بخش خصوصی ، اطلاع رسانی از طریق رسانه های گروهی ، تهیه و توزیع پمفلت ها و جزوات آموزشی ، انجام هماهنگی با مراكز آموزشی و سایرادارات و ارگان ها از جمله سیاست های متخذه در راستا ي ارائه هر چه بهتر خدمات می باشند
.

 

گروه سلامت خانواده با هدف تامين، حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه تحت پوشش اهم وظایف خویش را بدین صورت تعریف نموده است:

 

1.     شناخت توانائی های بالقوه منطقه

 

2.     ابلاغ سیاست های بالا دستی به محیط

 

3.     برنامه ریزی و تعیین سیاست های منطقه ای

 

4.     برنامه ريزی، نظارت و مشارکت در آموزش و بازآموزی پرسنل

 

5.     افزایش سواد سلامت در جامعه

 

6.     هماهنگی درون و برون بخشی و جلب مشارکت‌

 

7.     نظارت بر عملکرد مراکز تابعه

 

8.     توزیع اعتبارات و نظارت بر هزینه کردن اعتبارات

 

9.     جمع آوری و پردازش داده ها

 

10. پايش و ارزشيابی برنامه ها ی جاری و مداخله

 

11. انجام پژوهش‌هاي كاربردي سلامت محور