مسئول واحد: آقای مهدی آتیه خواه

تحصیلات: کارشناس کامپیوتر

شماره پاسخگویی: 44238100 داخلی (پذیرش227 –  ترخیص 228)

 

                                                                                                   

 

واحد پذیرش- ترخیص

کلیه مراحل پذیرش و بستری بیمار در این واحد صورت می پذیرد. محل ارائه این خدمت در سالن انتظار بیمارستان در طبقه همکف واقع می باشد.

 بیمار با دستور بستری از پزشک معالج و یا پزشک اورژانس به این واحد مراجعه کرده و پس از ارائه مدارک لازم و تشکیل پرونده به اورژانس یا بخش بستری ارجاع داده می شود.

مدارک و مستندات لازم برای پذیرش بیمار:

1.       دو برگ کپی از کارت ملی بیمار

2.      دو برگ کپی از شناسنامه بیمار

3.     یک برگ کپی از کارت ملی یا شناسنامه همسر بیمار

 که این مدارک در  واحد پذیرش ضمیمه پرونده بیمار می گردد.  

فرانشیز پرداختی بیماران بستری معمولا حدود 10 درصد از هزینه کل می باشد. لازم به ذکر است خدماتی که در تعهد سازمان های  بیمه گر نمی باشد به صورت آزاد از بیمار اخذ می گردد.

لیست تعرفه های خدمات رایج در بیمارستان نیز در واحد پذیرش نصب می باشد.

 بیماران در صورت تمایل می توانند از خدمات اتاق تک تخته یا دو تخته با توجه به شرایط بیمارستان در آن شیفت بهره مند گردند که مستلزم  پرداخت تعرفه مشخص و هماهنگی با سوپروایزر می باشد.

مراجعین محترم نیز در صورت تمایل به حضور همراه بر بالین بیمار می توانند با پرداخت تعرفه های مشخص شده (با یا بدون دریافت غذا) و با رعایت قوانین و ضوابط بیمارستان در کنار بیمار خود حضور داشته باشند. 

بیمه های پایه طرف قرارداد بیمارستان شامل بیمه خدمات درمانی،  تامین اجتماعی،  نیروهای مسلح و کمیته امداد می باشد.

زمان ترخیص بیماران از ساعت  12 ظهر  تا 17 عصر  می باشد.

تماس تلفنی: 

                          واحد پذیرش  44238100 داخلی 227

                          واحد ترخیص: 44238100 داخلی 228