پذیرش

مسول پذیرش :سید رضا هاشمی نیک                                  

 

پذیرش بیماران دارای وقت قبلی

*مراجعه بیمار به واحد اورژانس با دستور پزشک

*انجام اقدامات اولیه در اورژانس و ارجاع به پذیرش

*تشکیل پرونده و اخذ رضایت نامه از شوهر بیمار

*ارجاع بیمار به بخش

اطلاعات لازم

 *مدراک لازم جهت بستری بیمار 1- دفترچه بیمه 2 کارت ملی بیمار

*دفترچه بیمار می باست جهت تایید کارشناس تحویل پذیرش گردد

*صدور گواهی تولد و ثبت نام اولیه جهت شناسنامه همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 30/10 لغایت 30/12 در بیمارستان با حضور کارشناس ثبت احوال انجام میگیرد

* مدارک لازم جهت صدور شناسنامه اصل شناسنامه و اصل کارت ملی والدین میباشد (نیاز به کپی نمیباشد)

*ملاقات در روزهای زوج از ساعت 30/14 لغایت 30/15 میباشد

*ورود اطفال زیر 9 سال به بخش های بستری ممنوع میباشد