سایت‌های مفید
معرفی واحد

نام و نام خانوادگی : دکتر زهرا نوانورافشار   

سمت :مشاور امور بانوان دانشگاه

مدرک تحصیلی :دکترای پزشکی –  Mph mental health

پست الکترونیک: nourafsharZ1@medsab.ac.ir

44011090     تماس

منو اصلی