دسترسی سریع
جمعه ٠١ تير ١٤٠٣

دستورالعملها:

برای دانلود دستور العمل جوانان از لینک زیر استفاده نمایید

https://www.medsab.ac.ir/uploads/dasturjavanan.rar

   دانلود : بسته_خدمتی__نوجوانان_-دی_ماه_99.rar           حجم فایل 9644 KB
   دانلود : بسته_خدمتی_جدید_نوجوانان_غیر_پزشک.pdf           حجم فایل 4586 KB
   دانلود : بسته_خدمت_جوانان_غیر_پزشک_بهمن_ماه_98.pdf           حجم فایل 4964 KB
   دانلود : دستورالعمل_نهائی_پایگاه_تغذ.docx           حجم فایل 71 KB
   دانلود : برنامه_عملیاتی_فعالیت_بدنی__.docx           حجم فایل 268 KB
   دانلود : پرونده_سلامت_مدرسه_جدید.rar           حجم فایل 348 KB
   دانلود : کتاب_سوانح_و_حوادث_ترافیکی.pdf           حجم فایل 8464 KB
   دانلود : پاور_سوانح_و_حوادث_ترافیکی_مدل_shep.pdf           حجم فایل 4844 KB
   دانلود : دستورالعمل_مروج_نسخه_مجریان.doc           حجم فایل 1234 KB
   دانلود : دستورالعمل__پیشگیری_از_آنفلوانزا_در_مدارس.pdf           حجم فایل 713 KB
   دانلود : راهنمای_خود_مراقبتی_جوانان.pdf           حجم فایل 8640 KB
   دانلود : دستورالعمل_مدارس_مروج_سلامت.pdf           حجم فایل 5276 KB
   دانلود : چک_لیست_بازرسی_بهداشتی_از_مدارس.pdf           حجم فایل 4237 KB
   دانلود : راهنماي_آموزشي_ازدواج.pdf           حجم فایل 1113 KB
   دانلود : راهنمای_ازدواج_شاد_وپایدار_96.pdf           حجم فایل 449 KB
   دانلود : دانستنی_های_ازدواج_سالم.pdf           حجم فایل 11792 KB
   دانلود : دستورالعمل_سفيران_سلامت۹۷-۹.pdf           حجم فایل 693 KB
   دانلود : دستورالعمل_اجرائي_مدارس.pdf           حجم فایل 713 KB
   دانلود : چک_لیست__جوانان_PDF.rar           حجم فایل 981 KB
   دانلود : چک_لیست__نوجوانان.rar           حجم فایل 1432 KB
   دانلود : برنامه_عملیاتی_طرح_تمرینات_کش.docx           حجم فایل 1066 KB
   دانلود : آيين_نامه__شوراي_سلامت_مدارس.doc           حجم فایل 66 KB
   دانلود : دستورالعمل_مکمل_یاری_جوانان.pdf           حجم فایل 542 KB