دسترسی سریع
يکشنبه ٢٧ خرداد ١٤٠٣

 

نام کارشناس

              عکس      

عنوان

امور محوله

هادی کرابی

کارشناس مسئول بهداشت محیط

مسئول و ناظر کلیه امور اجرائی برنامه های بهداشت محیط شهرستان های تحت پوشش دانشگاه

حسین غلامی

کارشناس بهداشت محیط

کارشناس برنامه کنترل دخانیات،مبارزه با حشرات وجوندگان،  ،رابط سامانه سامح مرکزسلامت محیط وکار ،آمار وشاخصها

رویا مهدوی نیا

کارشناس بهداشت محیط

کارشناس برنامه بهداشت آب ،موادگندزدا،اماکن عمومی زنانه،CBI

احسان معنوی پور

  کارشناس بهداشت محیط برنامه بهداشت مواد غذایی وبهسازی اماکن عمومی،کشتارگارهها واماکن بین راهی،دفاترخدمات سلامت،بیماریهای منتقله از غذا ومشاغل خانگی،آموزشگاه اصناف
مصطفی باغانی    کارشناس بهداشت محیط کارشناس برنامه بهداشت هوا،فاضلاب ،برنامه بهداشت مساجد ومناسبتهای مذهبی ،عملیات بهداشت محیط روستا
مرتضی توسلی پور    کارشناس بهداشت محیط

کارشناس برنامه بهداشت محیط بیمارستانها،پسماند،

معصومه سلیمی کارشناس بهداشت محیط کارشناس برنامه بهداشت مدارس،سامانه 190