دسترسی سریع
يکشنبه ٢٧ خرداد ١٤٠٣

دانلودها

   دانلود : مقاومت_دارويي.pdf           حجم فایل 114 KB
   دانلود : ليست_داروهاي_مورد_تعهد_بيمه_روستايي.xlsx           حجم فایل 39 KB
   دانلود : فرم_تغییر_و_تحول_دارروخانه00000.doc           حجم فایل 60 KB
   دانلود : برگ_ثبت_فروش_ماهانه.doc           حجم فایل 34 KB
   دانلود : فرم_عملكرد_واحد_تزريقات.doc           حجم فایل 31 KB
   دانلود : فرم_ليست_انبار_گرداني.xls           حجم فایل 29 KB
   دانلود : فرم_درخواست_دارو_خانه_بهداشت.doc           حجم فایل 104 KB